SpStinet - vwpChiTiet

 

Công bố kết quả điều tra, nghiên cứu và phát triển KH-CN

Mới đây, tại Hà Nội, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ (KH-CN) quốc gia đã tổ chức họp công bố kết quả điều tra, nghiên cứu và phát triển (NC&PT) năm 2012 tập trung vào 6 lĩnh vực: Khoa học tự nhiên; Khoa học kỹ thuật và công nghệ: Ydược; Nông nghiệp; Khoa học xã hội và khoa học nhân văn.


Học viên cao học Trường ĐH Bách khoa TP.HCM thí nghiệm về công nghệ nâng cao xử lý chất thải - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Được biết, hoạt động điều tra nhằm thu thập thông tin về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của của các trường đại học, các cơ quan quản lý nhà nước về KH-CN, các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ nhằm phục vụ công tác đánh giá, xây dựng chính sách chiến lược KH-CN.

Hoạt động điều tra nhằm thu thập thông tin về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của của các trường đại học.  Trong ảnh: học viên cao học Trường ĐH Bách khoa TP.HCM thí nghiệm về công nghệ nâng cao xử lý chất thải - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Đây là năm đầu tiên Bộ KH&CN chính thức tổ chức cuộc điều tra NC&PT trên quy mô toàn quốc nhưng đã huy động được sự tham gia tích cực của các cán bộ điều tra trong các đơn vị, tổ chức có liên quan trong cả nước, đặc biệt là đã tiếp cận được các phương pháp thống kê KH&CN tiên tiến nhất của thế giới.

Ông Cao Minh Kiểm - Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH-CN Quốc gia cho biết, năm 2012 đã thu hút được gần 1.600 đơn vị thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 795 đơn vị trực thuộc các Bộ, ban, ngành Trung ương tham gia.

Mặc dù vậy, trong quá trình điều tra vẫn gặp một số khó khăn như: chưa nắm được thông tin đầy đủ về cuộc điều tra nên sự phối hợp còn chưa đồng bộ; một số đơn vị không phối hợp trả lời phiếu điều tra nên số phiếu thu về không đầy đủ; cán bộ điều tra chưa được được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn thống kê. Bên cạnh đó một số Sở KH-CN chưa có cán bộ chuyên trách, một người phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nên còn gặp một số khó như không đảm bảo tiến độ điều tra, phiếu điều tra không đầy đủ thông tin,....
 
Nguồn: Báo Đất Việt

Các tin khác: