SpStinet - vwpChiTiet

 

Công bố dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X (2015 – 2020)

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 được công bố toàn văn trên báo Sài Gòn Giải Phóng và các phương tiện thông tin đại chúng bắt đầu từ ngày 10/9/2015.
 
Trình bày một số nội dung trọng tâm để nhân dân Thành phố thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị và nội dung tuyên truyền trên báo chí về Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Lê Văn Minh – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết, từ ngày 10/9 đến hết ngày 10/10/2015 sẽ tiến hành lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân với các nội dung, cách thức sau: "Về các nội dung để lấy ý kiến, Ban Thường vụ Thành ủy công bố toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành khóa IX trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố khóa X, việc góp ý cho dự thảo Báo cáo chính trị có thể theo toàn bộ nội dung hay theo từng phần, từng vấn đề cụ thể trong dự thảo Báo cáo chính trị, tập trung vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển thành phố, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố giai đoạn 2015 – 2020; một số điểm mới trọng tâm; các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu… Về cách thức lấy ý kiến, sẽ có 3 hình thức cơ bản: gửi ý kiến góp ý tới các cơ quan báo chí thành phố; gửi ý kiến góp ý tới cấp ủy Đảng các cấp hoặc gửi về Thành ủy (thông qua Ban Tuyên giáo Thành ủy); góp ý kiến trực tiếp tại các hội nghị lấy ý kiến nhân dân, các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội và các hình thức khác".
Đ/c Thân Thị Thư - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thông tin, trao đổi, giải đáp câu hỏi của các cơ quan báo chí tại buổi họp báo. Ảnh: Hoàng Oanh

Kết luận buổi họp báo và lưu ý những vấn đề trọng tâm của việc lấy ý kiến nhân dân đóng góp cho dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, đồng chí Thân Thị Thư nhấn mạnh: "Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng, nhằm phát huy dân chủ, góp phần xây dựng Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X thật sự là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Nhân dân để tiếp tục xây dựng Đảng bộ Thành phố trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực, xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình; giữ vững vai trò đầu tàu về kinh tế - xã hội, sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á".

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 13/10 đến ngày 17/10/2015 tại Hội trường Thành phố, với sự tham gia của 450 đại biểu, trong đó có 66 đại biểu đương nhiên và 384 đại biểu được bầu từ đại hội đảng cấp quận, huyện và đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy.
 
Nguồn: VOH

Mời tham khảo toàn văn Dự thảo Báo cáo tại đây

Các tin khác: