SpStinet - vwpChiTiet

 

Công bố cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trên mạng internet

Chiều ngày 26/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì Lễ công bố cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính (TTHC) và chính thức nhấn nút đưa lên mạng internet tại địa chỉ http://csdl.thutuchanhchinh.vn. Đây là sự kiện đánh dấu mốc son trong lịch sử nền hành chính nước ta.

Đây là lần đầu tiên sau 64 năm kể từ khi giành độc lập, Chính phủ Việt Nam tập hợp, xây dựng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về Thủ tục hành chính áp dụng tại bốn cấp chính quyền. Sự kiện công bố cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính lên mạng Internet toàn cầu đánh dấu mốc son trong lịch sử nền hành chính nước ta. Có nghĩa rằng, người dân chỉ với 1 máy tính có nối mạng Internet có thể sử dụng chung  cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính với trên 5.700 thủ tục hành chính, 9.000 văn bản pháp quy và 100.000 biểu mẫu thống kê thủ tục hành chính.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Thủ tục hành chính là một bộ phận tất yếu trong đời sống hàng ngày, là công cụ của nhà nước trong việc quản lý và phục vụ cá nhân, tổ chức. Nhưng nếu thủ tục hành chính không được công khai, không minh bạch, phức tạp, khó hiểu, khó thực hiện sẽ trở thành rào cản đối với sự phát triển kinh tế và xã hội, là gánh nặng đối với cá nhân, tổ chức, đi ngược với bản chất nhà nước của dân, do dân và vì dân. Thủ tướng nhấn mạnh: công bố công khai cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trên mạng Internet là một thành quả lớn, đánh dấu bước trưởng thành của nền hành chính nước nhà. Thủ tướng biểu dương nỗ lực của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức triển khai đề án 30 trên phạm vi rộng, thực sự tạo bước đột phá trong công cuộc cải cách hành chính; biểu dương các bộ, ngành, địa phương về những kết quả đạt được trong giai đoạn thống kê thủ tục hành chính.

 

Thủ tướng nhấn mạnh: công khai, minh bạch các thủ tục hành chính là một kết quả lớn nhưng vẫn chưa đủ. Việc làm có ý nghĩa sâu sắc hơn là tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính hiện có nhằm phát hiện những thủ tục không cần thiết, không hợp lý và không hợp pháp để tiến hành cắt bỏ, đơn giản hóa theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, giảm chi phí và rủi ro cho người dân và doanh nghiệp. Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính phải là một cơ sở dữ liệu “sống” và phát triển cùng đất nước.

 

Thủ tướng yêu cầu Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của thủ tướng chính phủ không tiếp nhận kết quả rà soát thủ tục hành chính của những bộ, ngành, địa phương không đạt chỉ tiêu được giao; những đơn vị rà soát hình thức yêu cầu rà soát lại cho đến khi đạt chỉ tiêu và chất lượng. Bộ Nội vụ mà trực tiếp là Ban thi đua khen thưởng trung ương trong năm 2010 không đề xuất thi đua, khen thưởng đối với các bộ, ngành, địa phương không hoàn thành chỉ tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính hoặc rà soát kém chất lượng…

QT (Hà Nội mới/ dddn)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả