SpStinet - vwpChiTiet

 

Có thể "nhân bản" công viên phần mềm Quang Trung?

Tại lễ kỷ niệm 8 năm thành lập Công viên Phần mềm Quang Trung (CVPM QT) (tháng 3/2009), Phó Thủ tướng (PTT) Nguyễn Thiện Nhân có đề cập vấn đề nên “nhân bản” CVPM QT. Mới đây, tại lễ kỷ niệm 9 năm ngày thành lập CVPM QT, ông Lê Mạnh Hà, GĐ Sở Thông tin Truyền thông TP. HCM, cơ quan chủ quản của CVPM QT đã nêu lại vấn đề này như một mong ước của ông.