SpStinet - vwpChiTiet

 

Cô lập xanthon có hoạt tính kháng khuẩn từ vỏ trái măng cụt (Garcinia mangostana L.)

Đề tài do các tác giả Hà Diệu Ly (Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM), Phạm Đình Hùng, Nguyễn D. Liên Hoa (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM), Harrison J. Leslie (ĐH Quốc gia Singapore, Singapore) thực hiện nhằm khảo sát thành phần hóa học của vỏ trái măng cụt.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành cô lập và định danh các dẫn chất xanthon từ vỏ trái măng cụt được thu hái tại Lái Thiêu – Bình Dương và thử hoạt tính kháng khuẩn của các hợp chất này.
Với phương pháp sắc ký cột trên silica gel Si-60 (Merck), RP18 (Merck) và Sephadex LH-20 (GE Healthcare) kết hợp với sắc ký lỏng cao áp thực hiện trên máy Merck – Knauer, nhóm nghiên cứu đã phân lập được 6 hợp chất là dẫn xuất xanthon tetraoxygen hóa. Kết quả thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn cho thấy α- và γ-mangostin có hoạt tính trên hai vi khuẩn là B. subtilis và S. aureus.
LV (nguồn: TC Dược học, 3/2009)

Các tin khác: