SpStinet - vwpChiTiet

 

Cô lập và xác định cấu trúc năm dẫn xuất xanthon từ vỏ trái măng cụt (Garcinia mangostana L.)

Đề tài do các tác giả Nguyễn Trí Hiếu (Khoa Hóa, Trường ĐH KHTN TP.HCM), Hà Diệu Ly (Khoa Thiết lập chất đối chiếu – Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM), Phạm Đình Hùng, Nguyễn Diệu Liên Hoa (Phòng Thí nghiệm hợp chất tự nhiên và hóa dược, Trường ĐH KHTN TP.HCM) thực hiện phân lập và xác định cấu trúc của 5 dẫn xuất xanthon từ vỏ trái măng cụt Garcinia mangostana thu hái ở Lái Thiêu, Bình Dương.

Bằng phương pháp sắc ký cột trên silica gel, RP-18 và Sephadex LH-20, tiếp tục nghiên cứu cao ether dầu hỏa và cao ethyl acetat của vỏ trái măng cụt, nhóm tác giả đã phân lập và định danh được 5 dẫn xuất xathon. Bao gồm: 1 dẫn xuất 1,3,5-trioxygen hóa là 8-deoxygartanin (1), 1 dẫn xuất 1,3,5,8-tetraoxygen hóa là morusigin F (2), và 3 dẫn xuất 1,3,6,7-tetraoxygen hóa là garcinon E (3), tovophyllin A (4) và 3-O-methylnormangostin (5).
LV (nguồn: TC Dược học, 8/2009)

Các tin khác: