SpStinet - vwpChiTiet

 

[infographic] Vài con số về sởi

Chúng tôi dựa vào số liệu của WHO và cục Y tế dự phòng để "đồ họa hóa" vài thông tin tổng quát. Mời bạn xem vài số liệu liên quan đến bệnh sởi trên thế giới và ở nước ta.

Hoàng Mi

Các tin khác: