SpStinet - vwpChiTiet

 

Cơ hội nhận vốn của các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Các doanh nghiệp Việt Nam có sẽ có cơ hội nhận tài trợ từ “Dự án Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp Việt Nam” nếu đáp ứng được yêu cầu của dự án về đổi mới, nâng cao và ứng dụng công nghệ mới. Đây là dự án do Ngân hàng thế giới hỗ trợ có tổng vốn đầu tư trên 55 triệu đô la trong giai đoạn năm năm (2013-2018).

Theo Ban quản lý dự án, mục tiêu mà dự án hướng tới là khai thác khoa học, công nghệ và đổi mới nhận thức để cải thiện khả năng đáp ứng nhu cầu của nhóm người nghèo, đặc biệt với những người sống ở vùng nông thôn, cải thiện chất lượng cuộc sống của người thu nhập thấp, giảm chênh lệch giàu nghèo trong xã hội; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Ba lĩnh vực hoạt động được dự án ưu tiên hỗ trợ là phát triển dược liệu và y học cổ truyền, nông nghiệp thủy sản và công nghệ thông tin, truyền thông.

Dự án này bao gồm bốn hợp phần, trong đó hai hợp phần đầu liên quan đến các hoạt động đổi mới sáng tạo về công nghệ là phát triển các công nghệ đổi mới (trị giá 12 triệu USD), và mở rộng và thương mại hóa các công nghệ đổi mới (33 triệu đô la).

Nhằm cụ thể hóa phạm vi mà các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia, Ban quản lý đã phân nhóm tiểu dự án trong từng hợp phần. Theo đó, hợp phần một gồm ba nhóm: 1. Đổi mới công nghệ nhằm giải quyết thách thức phát triển quốc gia trong 24 tháng có mức tài trợ đến 700.000 đô la và 100% tổng vốn đầu tư; 2.Tiếp nhận và nâng cấp các công nghệ hiện có phù hợp với Việt Nam trong 18 tháng với mức tài trợ đến 300.000 đô la và tối đa 75% tổng vốn đầu tư; 3. Sáng kiến đổi mới công nghệ cá nhân, nhóm cá nhân trong 12 tháng với mức tài trợ 30.000 đô la và 75% tổng vốn đầu tư. Hợp phần hai là các tiểu dự án nâng cấp ứng dụng công nghệ và thương mại hóa sản phẩm công nghệ mới gồm hai loại: 1. Phát triển công nghệ mới thực hiện trong 24 tháng; 2. Tiếp nhận và nâng cấp quy mô, thương mại hóa công nghệ, thực hiện trong 24 tháng, đều được cho vay đến 500.000 đô la và tối đa 50% vốn đầu tư.

Để nhận được những mức đầu tư ưu đãi về vốn này, các doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo cần đáp ứng được những điều kiện khá chặt chẽ và cụ thể của dự án: các công nghệ đang áp dụng trong nước hoặc quốc tế, có tiềm năng ứng dụng với chi phí hợp lý, thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu của người có thu nhập thấp, có sự hợp tác giữa nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, các đối tác trong nước, quốc tế, công nghệ tiên tiến có tiềm năng cạnh tranh trong nước và quốc tế. Do thời gian thực hiện tối đa 24 tháng nên dự án chỉ lựa chọn những doanh nghiệp đã có sản phẩm thực tế chứ không dành cho đối tượng khởi nghiệp. Trong quá trình thực hiện, dự án sẽ hỗ trợ chi phí bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các đối tượng tham gia tiểu dự án có phát minh, sáng chế đổi mới công nghệ.

Hiện nay dự án đã nhận được hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học… từ 18 địa phương trên cả nước.   
 
Nguồn: Tạp chí Tia Sáng

Các tin khác: