SpStinet - vwpChiTiet

 

Có 54 giải thưởng Sao Khuê

Đây là công bố của BTC giải thưởng này ngày 20.4. Theo đó ngày 24.4 tới, 54 giải thưởng sẽ được tiến hành trao tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Cụ thể có 2 giải 5 sao; 42 giải dành cho DN và sản phẩm dịch vụ phần mềm tiêu biểu và các giải dành cho DN, cá nhân nước ngoài đóng góp cho sự phát triển CNTT VN.
LV (theo Lao động)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả