SpStinet - vwpChiTiet

 

CIO trong bối cảnh kinh tế suy thoái

Trong bối cảnh doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn vì kinh tế suy thoái, ngoài trách nhiệm với hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) và an ninh thông tin (ANTT), nhiều giám đốc CNTT (CIO) còn tham gia sâu vào chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp và góp phần mang lại những hiệu quả thực tế. Một khảo sát với 500 CEO (giám đốc điều hành) tại Việt Nam do IDG công bố ngày 19/7/2012 tại Hội nghị CIO Đông Nam Á 2012 cho thấy, 82% lãnh đạo được khảo sát cho rằng vai trò của CIO (Giám đốc CNTT) ngày càng quan trọng trong tổ chức.

Các CIO ngày nay không chỉ có trách nhiệm đảm bảo cho hệ thống CNTT vận hành liên tục, giữ an ninh bảo mật, phát triển nguồn nhân lực CNTT mà còn đưa ra các chiến lược, định hướng về phát triển CNTT trong tổ chức, tìm kiếm và triển khai các công nghệ mới, tham mưu cho ban giám đốc. Theo một khảo sát của Ernst & Young với 326 CIO và chuyên gia CNTT cùng 40 lãnh đạo cấp C  khác, CIO ngày càng tác động sâu hơn vào mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp.

 
Theo Ernst&Young, thực tế tại nhiều doanh nghiệp trên thế giới cho thấy vai trò to lớn của người đứng đầu bộ phận CNTT trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh. Với chức năng khai thác thông tin và quản lý bộ máy CNTT doanh nghiệp, các CIO sẽ ngày càng nổi lên trong vai trò lãnh đạo chương trình phát triển bền vững: thứ nhất, giúp xây dựng chiến lược điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp theo những quy chế mới; thứ hai là đóng vai trò truyền thông tương tác để khuyến khích nhân viên và thuyết phục đối tác thích nghi chiến lược mới, trên cơ sở phân tích lợi nhuận trong mối tương quan với rủi ro.
Bên cạnh đó, CIO giúp tạo nên giá trị mới bằng cách tiết kiệm nhờ sử dụng mạng lưới CNTT thay cho hoạt động truyền thống. Họ còn là những nhân tố chủ lực trong việc biến thông tin thành tri thức sáng tạo có tính cạnh tranh cao để giúp doanh nghiệp vượt qua thách thức trong giai đoạn khó khăn.

 
Có thể thấy vai trò và đóng góp của CIO trong sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp không hề nhỏ nhưng tại sao ở Việt Nam, vai trò của CIO vẫn còn chưa được đánh giá đúng đắn? Với chủ đề “Gắn kết” , Hội nghị và Lễ trao giải Lãnh đạo CNTT & ANTT Đông Nam Á lần thứ 9, do IDG ASEAN tổ chức vào ngày 24 - 25/09/2013 tại TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung thảo luận về những tương quan “máu thịt” giữa CNTT và các hoạt động khác của doanh nghiệp; sự đa dạng hóa chức năng của chữ “I” trong bối cảnh hiện nay.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập website www.cio.org.vn
Nguồn: IDG Asean

Các tin khác: