SpStinet - vwpChiTiet

 

Chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất giống Hải sâm cát loài Holothuria Scabra

Hội đồng KH&CN tỉnh Khánh Hòa vừa nghiệm thu đề tài “Chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất giống Hải Sâm cát loài Holothuria Scabra cho tỉnh Khánh Hòa”. Đề tài do ông Nguyễn Đình Quang Duy - Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III làm chủ nhiệm, với mục tiêu chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất giống Hải sâm cát cho 10 trại sản xuất giống, đồng thời phát triển nghề sản xuất giống và nuôi Hải sâm cát tại Khánh Hòa.
Sau 20 tháng triển khai, đề tài đã thu được những kết quả sau:
Về quy trình công nghệ sản xuất giống Hải sâm cát: Tuyển chọn được Hải sâm trưởng thành khỏe mạnh, không bị bệnh, kích cỡ >250 g. Sau đó nuôi trong ao với chất đáy là cát hoặc cát bùn, độ mặn 2,5-3,5%, nhiệt độ 25-310C, pH 6,5-8,5. Trong quá trình nuôi trong ao, thường xuyên quản lý để đảm bảo môi trường nuôi ổn định. Mật độ thả 1 con/m2, cho ăn bổ sung bằng thức ăn tôm dạng mịn CP 9000, thời gian nuôi vỗ thành thục kéo dài khoảng một tháng. Sau khi tuyển chọn Hải sâm giống, tiến hành thực hiện các bước tiếp theo gồm: Kích thích sinh sản, thu và lọc trứng, nuôi ấu trùng trôi nổi, ương nuôi con giống, cuối cùng là thu và vận chuyển con giống.
Về kết quả tập huấn chuyển giao công nghệ: Địa điểm tập huấn tại Trung tâm Quốc gia giống Hải sâm miền Trung - Vạn Ninh - Khánh Hòa với điều kiện cơ sở vật chất như: Diện tích trại sản xuất giống 200 m2, hệ thống bể nuôi ấu trùng 30 m3, diện tích ao nuôi giữ bố mẹ 5.000 m2, ao ương 3.000 m2, hệ thống nuôi tảo 50 m2, bể nuôi vỗ bố mẹ gồm 4 bể diện tích 120 m2/bể, số lượng con bố mẹ là 1.300 con. Qua 2 đợt tập huấn đã đào tạo được 10 kỹ thuật viên cho 10 cơ sở, tất cả đều nắm được các khâu kỹ thuật của quy trình công nghệ sản xuất giống Hải sâm cát.
Đề tài đã chuyển giao hơn 1.000 con Hải sâm bố mẹ và các nguyên vật liệu khác như thức ăn, hóa chất, vật bám... cho 10 cơ sở. Các cơ sở tiếp nhận đã triển khai sản xuất với kết quả khả quan, vượt 200% mục tiêu đặt ra của đề tài là 100.000 con giống.
Đề tài kiến nghị nghiên cứu phát triển các mô hình nuôi thương phẩm gắn kết với sản xuất giống và tiếp tục nhân rộng các trại sản xuất giống Hải sâm cát trên địa bàn tỉnh.  Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại khá.

LV (nguồn: TC Hoạt động KHCN)

Các tin khác: