SpStinet - vwpChiTiet

 

Chuyển giao 14 đề tài nghiên cứu khoa học năm 2010

Sáng 05/01/2011, Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ Thành đoàn TP.HCM đã tổ chức lễ chuyển giao 14 đề tài nghiên cứu khoa học cho các đơn vị tham gia tiếp nhận. Đây là những đề tài đã đoạt giải trong cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka lần 12-2010.

Bạn Trần Văn Thành (bìa trái) trao công trình nghiên cứu Tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán cho đại diện đơn vị tiếp nhận  - Ảnh: PHI LONG

Trong đợt chuyển giao lần này, một công ty ở Đồng Tháp đã tìm đến để tiếp nhận hai đề tài về vấn đề nhảy việc của lao động trẻ và nâng cao hiệu quả kinh tế của nghề nuôi cá rô phi vằn. Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập TP tham gia tiếp nhận nhiều nhất với sáu nghiên cứu.
Anh Nguyễn Công Tĩnh, giám đốc Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ, cho biết: “Năm nay những đề tài của các bạn sinh viên tham gia nghiên cứu liên quan nhiều đến đời sống dân sinh. Những vấn đề gần gũi như ý thức chấp hành Luật giao thông, nghiên cứu xử lý nước thải, xây dựng cơ sở dữ liệu về chất thải nguy hại hộ gia đình... được các bạn chọn lựa rất sát với thực tế”.

QA (Nguồn: Phi Long, Tuổi trẻ Online)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả