SpStinet - vwpChiTiet

 

Chương trình tập huấn “Nâng cao kiến thức quản lý KH&CN cho cộng tác viên tuyên truyền khoa học công nghệ của các cơ quan thông tấn báo chí”

Từ ngày 7/8 đến ngày 9/8/2009, tại Ba Vì, Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) đã tổ chức chương trình tập huấn “Nâng cao kiến thức quản lý KH&CN cho cộng tác viên tuyên truyền khoa học công nghệ của các cơ quan thông tấn báo chí”.

Tham gia lớp tập huấn có 40 cán bộ phụ trách và phóng viên các chuyên mục KH&CN tại 19 cơ quan, đơn vị báo chí trong và ngoài Bộ.

Nội dung chương trình tập huấn nhằm cung cấp những khái niệm, kiến thức cơ bản về KH&CN, các loại hình hoạt động KH&CN trong nước; xây dựng nhận thức, hiểu biết về vai trò của KH&CN đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế. Thứ trưởng Bộ KH&CN, Nguyễn Quân dự lễ khai giảng khoá tập huấn và trình bày chuyên đề “Quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đối với phát triển KH&CN”.

Tại buổi tổng kết, Ban tổ chức đánh giá những kết quả của chương trình tập huấn trên cơ sở mục tiêu đã đề ra. Đồng thời, các học viên có những đề xuất, góp ý để hoàn thiện nội dung và tổ chức hoạt động tập huấn thường xuyên cho đội ngũ phóng viên trong thời gian tới.
 
OV (theo Bộ KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả