SpStinet - vwpChiTiet

 

Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày 26/4/2011, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết liên tịch giai đoạn 2006-2010 và ký chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2011 – 2015.
  

Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Văn Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Võ Văn Thưởng, đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn cùng đại diện các các đơn vị chức năng Bộ KH&CN.
Chương trình phối hợp nhằm nâng cao nhận thức  cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về vị trí, vai trò của KH&CN, về lợi ích, hiệu quả của việc ứng dụng các tiến bộ KH&CN trong sản xuất và đời sống. Tạo môi trường thuận lợi để phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong lao động sáng tạo. Bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực trẻ, góp phần hình thành một lớp thanh niên có kiến thức về KH&CN. Góp phần đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn về cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ.
Theo đó Chương trình phối hợp sẽ tập trung vào 4 nội dung chính: Tổ chức các hoạt động ứng dụng và chuyển giao KH&CN vào sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao công nghệ nhằm đưa nhanh tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; tạo điều kiện để các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, các phát minh của thanh niên được ứng dụng và triển khai vào thực tiễn; duy trì các mô hình trao đổi thông tin về KH&CN như: câu lạc bộ “khoa học kỹ thuật trẻ”, câu lạc bộ “khuyến nông, khuyến công”, “vườn ươm tài năng trẻ”,… Bộ KH&CN sẽ phối hợp nghiên cứu, xây dựng các mô hình ứng dụng, chuyển giao KH&CN trong thanh niên, tập trung tại các huyện nghèo khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, miền tây các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An,…; tổ chức triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu KH&CN, nhân rộng các mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN có hiệu quả của thanh niên.
Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng tài năng trẻ và phát huy nguồn lực thanh niên trong lĩnh vực KH&CN cũng được chú trọng: duy trì các hội thi “tin học trẻ toàn quốc”, cuộc thi sáng tạo, sáng kiến cải tiến công nghệ, các giải thưởng khoa học và công nghệ, cuộc thi sáng tạo mẫu mã hàng hoá, sản phẩm công nghệ mới,…. Trong thời gian tới, Bộ KH&CN sẽ phối hợp với Trung ương Đoàn tiếp tục nghiên cứu xây dựng thí điểm mô hình “Vườn ươm tài năng trẻ KHCN” nhằm khuyến khích và hỗ trợ các đề tài, giải pháp công nghệ có khả năng ứng dụng cao trong thực tiễn.

Ngoài ra, chương trình còn phối hợp với các tỉnh, thành Đoàn chủ động xây dựng các dự án phù hợp như “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao KH&CN phục vụ phát triển kinh tế nông thôn - miền núi giai đoạn 2011 – 2015”; dự án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu Tài năng trẻ KHCN Việt Nam”,…
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Văn Phong chia sẻ, chương trình là sự đúc kết, kế thừa và phát huy kết quả của các Chương trình từ những năm trước. Đồng thời, phản ánh được nguyện vọng, tinh thần say mê, nghiên cứu tìm tòi, tạo ra những kết quả sáng tạo mới của thế hệ trẻ. Và hơn hết nó còn phản ánh nhu cầu cần được hỗ trợ phát triển của đông đảo đoàn viên thanh niên trên toàn quốc. Bộ trưởng mong muốn thanh niên ngày nay mãi mãi xứng đáng với niềm tin của Đảng, của nhân dân, mãi mãi là thế hệ tiên phong đi đầu. Bộ trưởng nhấn mạnh, Bộ KH&CN coi đây là chương trình hoạt động của Bộ và sẽ tạo điều kiện tối đa để chương trình hoạt động có hiệu quả nhất.
 
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả