SpStinet - vwpChiTiet

 

Chương trình hỗ trợ phát triển khách hàng cho doanh nghiệp

Là nơi khởi phát mô hình Chợ công nghệ và Thiết bị (TechMart) đầu tiên trên cả nước và hiện vẫn đang đóng vai trò là một trong hai sàn giao dịch sản phẩm khoa học và công nghệ (KH&CN) lớn nhất trong cả nước, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP.HCM (CESTI) vẫn không ngừng sáng tạo đổi mới và tìm kiếm các hình thức hoạt động sao cho xứng đáng hơn nữa vai trò là cầu nối vững chắc giữa các nguồn cung và khối cầu trong thị trường KH&CN còn sơ khai của Việt nam hiện nay.
Nếu như trước đây, CESTI luôn đóng góp tích cực vào các hoạt động phát triển thị trường KH&CN trên diện rộng như tổ chức mua ban quan ao giay depTechmart, Softmart cấp quốc gia, tại TP. HCM và các Tỉnh thành trong khu vực, bước vào năm 2008, CESTI đã hình thành thêm các chương trình hỗ trợ theo hướng chuyên sâu. Chương trình “Phát triển khách hàng cho doanh nghiệp” là một hướng đi mới trong các hoạt động này.
“Phát triển khách hàng cho doanh nghiệp” hướng đến việc tập trung hỗ trợ và tạo điều kiện cho các thành viên có công nghệ và thiết bị (CN&TB) tiếp cận tốt nhất đến các nhóm khách hàng tiềm năng. Các đơn vị, doanh nghiệp là chủ sở hữu CN&TB hoặc là đại diện hợp pháp của chủ sở hữu CN&TB; các CN&TB đã thương mại hóa hoặc đã được chứng nhận về chất lượng của cơ quan có thẩm quyền hoặc hội đồng chuyên gia đều có thể tham gia làm thành viên và thụ hưởng tiện ích do chương trình mang lại.
Tham gia chương trình, các CN&TB của các đơn vị cung ứng sẽ được giới thiệu liên tục đến các nhóm khách hàng tiềm năng một cách trực tiếp và cả trên các kênh truyền thông như báo chí, báo điện tử,...Bên cạnh đó, các khách hàng thực sự có nhu cầu sẽ được mời tham dự các buổi giới thiệu sâu về kỹ thuật công nghệ quan tâm, do chuyên gia của các nhà cung ứng thực hiện.
Mở đầu chương trình này, CESTI sẽ phối hợp với Công ty CP Giải pháp Phần mềm CMC tổ chức chuyên đề giới thiệu “Giải pháp Quản lý Hệ thống Nhà phân phối – EDMS” trong các ngày 14, 21 tháng 3. Các chuyên đề “Giải pháp Hoạch định Nguồn lực cho Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ - SAP1” cho các chuyên ngành hàng tiêu dùng và hệ thống bán lẻ; dược phẩm; xăng dầu; vật liệu xây dựng sẽ tiếp tục được thực hiện trong những ngày cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm nay.

Bích Hằng