SpStinet - vwpChiTiet

 

Chuỗi giá trị toàn cầu ngành hàng rau và cách thức thâm nhập có hiệu quả vào thị trường thế giới

Theo báo cáo của tác giả Lưu Thái Bình (ĐH Thái Nguyên), trong mô hình chuỗi giá trị toàn cầu đối với ngành hàng rau trên thế giới, giá trị gia tăng lớn nhất đạt được là ở khâu phân phối và tiếp thị (marketing), tiếp đó là khâu nghiên cứu và phát triển, khâu chế biến rau; khâu mang lại giá trị gia tăng thấp nhất là trồng rau.
Hiện tại ngành rau Việt Nam mới chủ yếu tập trung vào công đoạn sản xuất rau với giá trị gia tăng thấp, các công đoạn công nghiệp chế biến rau, nghiên cứu và phát triển ngành hàng rau chưa được chú trọng. Vấn đề liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị rau còn chưa thực sự phát triển, sự tham gia của các tác nhân vào chuỗi giá trị toàn cầu nhìn chung còn ở mức thấp và hạn chế, các hãng sản xuất trong ngành hàng rau có vai trò đầu tàu còn chưa có nhiều và chưa thực sự đủ mạnh. Giai đoạn 2004-2009, tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam đạt 1,82 tỷ USD, tăng trưởng bình quân 20%/năm, nhìn chung kim ngạch xuất khẩu rau hàng năm của Việt Nam tăng trưởng khá đều. Để có thể thâm nhập có hiệu quả vào thị trường rau thế giới, cần tổ chức thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp như: nhóm giải pháp cho khâu sản xuất, chế biến rau; nhóm giải pháp phát triển thị trường và sản phẩm rau; nhóm giải pháp nâng cấp và quản lý theo chuỗi giá trị rau; nhóm giải pháp hoàn thiện chính sách quản lý của Nhà nước.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 2/2012)

Các tin khác: