SpStinet - vwpChiTiet

 

Chúc mừng lãnh đạo Bộ KH&CN được bầu làm ủy viên BCH TW Đảng khóa XI

Chiều 19/1, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức buổi gặp mặt chúc mừng lãnh đạo Bộ KH&CN được bầu làm ủy viên chính thức và ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng khóa XI.


Theo danh sách 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết BCH TW khóa XI công bố, Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN Nguyễn Quân được bầu làm ủy viên chính thức; Thứ trưởng Chu Ngọc Anh được bầu làm ủy viên dự khuyết BCHTW khóa XI.
Kết quả tại Đại hội lần này chứng tỏ sự tín nhiệm của Đại hội đối với ngành KH&CN nói chung và với 2 lãnh đạo Bộ KH&CN nói riêng. Điều đó khẳng định đóng góp của lực lượng KH&CN đối với sự phát triển kinh tế - xã hội là to lớn. Ngành KH&CN ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong xã hội và được xã hội ghi nhận, đánh giá cao.
Đặc biệt, trong 10 năm gần đây với những tiến bộ trong quản lý nhà nước bằng công cụ pháp luật, đổi mới phương thức tổ chức, thực hiện nhiệm vụ KH&CN, phát huy tính tự chủ, phát triển doanh nghiệp khoa học và thị trường công nghệ, hình thành hành lang pháp lý thuận lợi và đồng bộ cho hoạt động KH&CN.
Thứ trưởng thường trực Bộ KH&CN Nguyễn Quân khẳng định: trong 10 năm qua, ngành KH&CN đã không ngừng phấn đấu, lao động, đặc biệt là 8 bộ luật chuyên ngành được xây dựng và đưa vào cuộc sống. Ngành KH&CN ngày càng khẳng định được vị thế, chính vì vậy mà trong nhiều báo cáo tham luận tại Đại hội XI  đã đề cập đến vai trò, vị trí, tầm quan trọng của KH&CN.
Trong dự thảo Cương lĩnh bổ sung, phát triển 2011 được trình tại Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng một lần nữa khẳng định quyết tâm của Đảng, nhà nước trong việc đầu tư phát triển KH&CN nhằm mục tiêu đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước, phát triển kinh tế tri thức, vươn lên trình độ tiên tiến của thế giới. Trong thời gian tới, ngành KH&CN sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa ngành KH&CN tiến nhanh hơn, mạnh hơn, đóng góp thiết thực và hiệu quả hơn cho dân tộc và cho đất nước trên chặng đường dài phía trước.

QA (Nguồn: truyenthongkhoahoc.vn)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả