SpStinet - vwpChiTiet

 

Chưa thống nhất địa điểm xây dựng lò phản ứng hạt nhân mới

Phiên họp toàn thể lần thứ 8 Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường Quốc hội ở Đà Lạt đã thảo luận tình hình triển khai xây dựng Trung tâm Khoa học và công nghệ Hạt nhân với trọng tâm là vấn đề lựa chọn địa điểm xây dựng lò nghiên cứu mới (công suất gấp 20 – 30 lần lò hản ứng hạt nhân Đà Lạt hiện tại).
 

Nhiều chuyên gia hạt nhân trong nước và quốc tế nhận định rằng, việc xây dựng Trung tâm là phép thử quan trọng, là quá trình tổng diễn tập cần thiết cho việc triển khai xây dựng các nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam.

Lò phản ứng nghiên cứu mới sẽ có công suất khoảng 10 - 20 MWt, gấp 20 – 30 lần lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt hiện tại.

Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ Nguyễn Quân cho biết, bộ đã khảo sát chọn địa điểm xây dựng lò nghiên cứu mới tại tiểu khu 151A (phường 12, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Đây là địa điểm thích hợp, có hạ tầng thuận lợi, gần trung tâm (cách trung tâm TP Đà Lạt 12km). Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng không đồng thuận với địa điểm trên, mà đề nghị xem xét 5 địa điểm cách trung tâm Đà Lạt 30 – 40km, vì cho rằng việc xây dựng cơ sở hạt nhân gần trung tâm thành phố sẽ gây tâm lý lo ngại đối với người dân và khách du lịch.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Quân, việc chưa xác định địa điểm xây dựng lò phản ứng nghiên cứu mới là trở ngại lớn, ảnh hưởng đến toàn bộ tiến trình thực hiện dự án Trung tâm Khoa học Công nghệ Hạt nhân và dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận.
 
Nguồn: SGGP

Các tin khác: