SpStinet - vwpChiTiet

 

Chủ động, sáng tạo xây dựng các sản phẩm, dịch vụ thông tin mới, vượt 36% kế hoạch chỉ tiêu thu

Là thành quả được bà Bùi Thanh Bằng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.HCM (CESTI) công bố tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 của Trung tâm ngày 10/01. Đến dự hội nghị có ông Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM.


Bà Bùi Thanh Bằng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM
trình bày báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016

Theo báo cáo, nổi bật trong năm 2016 là các hoạt động mang tính chủ động, sáng tạo:

- Tạo ra các sản phẩm mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội: Sách Khoa học và Công nghệ TP.HCM 2016 trực tuyến; Cổng thông tin giao dịch công nghệ; Cơ sở dữ liệu thống kê KH&CN. Trong đó, Sách KH&CN cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cùng các quyết sách của Thành phố về KH&CN cùng các dữ liệu, dữ kiện, chỉ dẫn của KH&CN Thành phố trong thời gian qua. Đây là bộ sách đầu tiên của Thành phố về lĩnh vực KH&CN, sẽ được xuất bản thường niên.

- Phát triển tốt về chất và lượng các dịch vụ cung cấp thông tin qua phát huy sáng kiến, cải tiến sản phẩm: Công tác cung cấp thông tin được triển khai theo hướng chủ động, tích cực hướng đến khách hàng qua nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng (cơ quan nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, sinh viên…), đáp ứng tốt nhất nhu cầu nghiên cứu - sản xuất, giảng dạy, học tập. Gói thông tin phục vụ doanh nghiệp ngày càng tạo ra nhiều hợp đồng giá trị lớn. Dịch vụ Bạn đọc trực tuyến tăng mạnh, bình quân mỗi ngày thêm 2 cán bộ khoa học trên địa bàn TP.HCM được cung cấp tài khoản phục vụ.

- Phối hợp đồng bộ Đề án thử nghiệm Sàn Giao dịch công nghệ với các hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ: như Techmart online, Techmart daily, Techmart định kỳ đa ngành, chuyên ngành; báo cáo phân tích xu hướng công nghệ; hội thảo giới thiệu, trình diễn công nghệ; báo cáo phân tích xu hướng công nghệ; xây dựng mối quan hệ tốt với các viện, trường, chuyên gia tư vấn để tổ chức hoạt động tư vấn cho doanh nghiệp; đồng thời kết hợp chặt chẽ với một số địa phương như Bình Thuận, Cần Thơ,... đã tác động tích cực đến thị trường KH&CN của TP.HCM và khu vực phía Nam.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ cũng được Trung tâm thực hiện tốt trong năm:

- Đảm bảo cập nhật, bổ sung nguồn tư liệu trong và ngoài nước thường xuyên và liên tục, đáp ứng yêu cầu của khách hàng; công tác thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN thực hiện tốt cho các đề tài cấp Sở. Bước đầu triển khai thu thập thông tin nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở; công tác thống kê KH&CN được tổ chức thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ KH&CN, chủ động đề xuất và thực hiện nhiều nhiệm vụ mới.

- Công tác truyền thông KH&CN năm 2016 của Trung tâm có nhiều dấu ấn, với việc tổ chức/phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện truyền thông về KH&CN theo yêu cầu của Sở và Thành phố. Tạp chí Thông tin KH&CN (STINFO), mạng thông tin KH&CN (STINET) có nhiều nỗ lực cải tiến nội dung, kịp thời đưa tin, giới thiệu các sự kiện xúc tiến chuyển giao công nghệ, thu hút người dùng tin đến với KH&CN. Số lượt độc giả truy cập vượt 25% kế hoạch. Nhiều tin/bài trên STINFO/STINET được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cũng như nhiều địa phương khác khu vực phía Nam.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, Trung tâm cũng xác định các nội dung cần tiếp tục làm tốt trong năm 2017: tăng cường phục vụ thông tin KH&CN đến đối tượng dùng tin tại các viện, trường, doanh nghiệp; tập trung xây dựng cơ chế, áp dụng giải pháp để phát huy hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin Giao dịch công nghệ (Techmart online) vừa được nâng cấp theo hướng mở; gắn sát các hoạt động của Sàn Giao dịch công nghệ với các yếu tố thị trường và chính sách hỗ trợ của Sở và Thành phố, nâng cao năng lực tư vấn của cán bộ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng; đẩy mạnh công tác thống kê KH&CN đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố; tăng cường công tác truyền thông, giới thiệu rộng rãi các sản phẩm, dịch vụ của Trung tâm.
 

Ông Nguyễn Kỳ Phùng,Phó Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM, phát biểu chỉ đạo.
 
Đánh giá cao các kết quả đạt được trong năm 2016 và thống nhất với các đề xuất về phương hướng nhiệm vụ sẽ triển khai trong năm 2017 của Trung tâm, ông Nguyễn Kỳ Phùng chỉ đạo Trung tâm cần đầu tư thêm các giải pháp nhằm lan tỏa thông tin KH&CN hơn nữa trong cộng đồng trí thức, các nhà khoa học tại TP.HCM và phát triển ra phạm vi cả nước. Công tác thống kê cần bám sát các chương trình, nhiệm vụ trọng điểm của ngành KH&CN, của Thành phố để có cơ sở  làm tốt công tác "tham mưu" cho lãnh đạo Thành phố.


Toàn cảnh hội nghị.
T.K

Các tin khác: