SpStinet - vwpChiTiet

 

Hệ thống hỗ trợ giám sát thai phụ đái tháo đường thai kỳ

Là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Thành phố, do trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM chủ trì thực hiện, PGS.TS. Huỳnh Trung Hiếu làm chủ nhiệm, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM nghiệm thu năm 2020.

Những thành tựu về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đã và đang có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó bao gồm cả giáo dục và y tế, phục vụ cho thành phố, hướng tới xây dựng thành phố thông minh. Tuy nhiên việc phát triển các hệ thống hỗ trợ thu thập dữ liệu sức khỏe vẫn còn nhiều thách thức bao gồm yêu cầu kết nối, sự đa dạng về thông số và cấu trúc dữ liệu, tỷ lệ và sự phân bố của bệnh nhân,… Bên cạnh đó, việc phát triển các hệ thống cũng như các công cụ hỗ trợ các bác sĩ, các chuyên gia y tế không ngừng được quan tâm với yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi khả năng cấu hình linh động trong thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu phục vụ cho điều trị người bệnh cũng như các hoạt động nghiên cứu.

Trong đề tài "Hệ thống hỗ trợ thu thập và trực quan hóa thông tin sức khỏe: ứng dụng giám sát thai phụ đái tháo đường thai kỳ", nhóm tác giả đã phát triển một hệ thống IoH (Information of Health) cung cấp nền tảng hỗ trợ thu thập, xử lý, phân tích và trực quan hóa thông tin sức khỏe. Hệ thống cho phép các bác sĩ, các chuyên gia y tế có thể cấu hình các hình thức thu thập một cách linh động, trực quan, đồng thời cho phép cấu hình trực quan hóa các chỉ số cần giám sát. Hệ thống cũng cho phép tích hợp dữ liệu từ nhiều trung tâm khác nhau và thu thập với nhiều phương thức khác nhau như dịch vụ internet, tin nhắn SMS, dịch vụ AI (trí tuệ n