SpStinet - vwpChiTiet

 

Chọn tạo dòng tương đồng thế hệ mới ở ngô

Đề tài do GS.TS. Ngô Hữu Tình thực hiện nghiên cứu chọn tạo dòng tương đồng thế hệ mới ở ngô với tính trạng tác động là chiều dài bắp.

Nghiên cứu tiến hành với giống ngô lai đơn CMY.18 và dòng mẹ MY.18 (dòng ngắn ngày, lá đứng xanh đậm, bắp ngắn, hạt răng ngựa vàng); giống ngô lai đơn D.49 và dòng bố D1 (dòng trung ngày, lá gọn, bắp ngắn và nhỏ, hạt đá vàng cam). Nghiên cứu được thực hiện liên tục từ 2000 đến nay, mỗi năm 2 vụ tại Viện nghiên cứu ngô Đan Phượng, Hà Tây. Tính trạng tác động được chọn là chiều dài bắp.
Kết quả cho thấy, chọn tạo dòng tương đồng là phương pháp phát triển dòng thuần ngô hiệu quả, tạo được dòng vừa có năng suất cao vừa có khả năng kết hợp tốt. Phương pháp đòi hỏi nhà chọn giống phải có kinh nghiệm, có tính kiên trì, quan sát tỉ mỉ, nhạy bén, đặc biệt khi không có dòng gốc đế so sánh. Trong thí nghiệm, tác giả mới thực hiện cải thiện chiều dài bắp và thấy hiệu quả rõ rệt (tạo ra các dòng tương đồng tốt như T.18, T.49, đã tham gia vào một số cặp lai triển vọng). Ví dụ trong vụ thu 2005, cặp lai T8XT.18 được đưa vào so sánh trong mạng lưới khảo nghiệm của viện nghiên cứu ngô tại Đan Phượng với tên gọi TN-05B.1. Về thời gian sinh trưởng, TN-05B.1 tương đương với đối chứng LVN-99, ngắn hơn CP-999 2 ngày, năng suất hạt đạt 79,3 tạ/ha, cao nhất trong bộ thí nghiệm (LVN-99=71,9 tạ/ha, CP-999=63,3 tạ/ha) với mức độ tin cậy 95%...

LV (nguồn: TC NN&PTNT số 4/2008)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả