SpStinet - vwpChiTiet

 

Sản xuất M-ß-CD từ tinh bột sắn: Nâng giá trị sản phẩm nông nghiệp

Bộ Công Thương vừa nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu công nghệ sản xuất methyl-ß-cyclodextrin (M-ß-CD) từ tinh bột sắn làm phụ gia thế hệ mới cho ngành công nghiệp mỹ phẩm, dược phẩm và thực phẩm chức năng”, do Phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ lọc, hóa dầu (Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam) chủ trì thực hiện.

Tiến sĩ Phạm Thị Nam Bình - chủ nhiệm đề tài - cho biết: Việt Nam là nước xuất khẩu tinh bột sắn đứng thứ 3 trên thế giới. Tuy nhiên, đến nay, ngoài sử dụng trực tiếp hoặc xuất khẩu tinh bột, việc phát triển công nghệ chuyển hóa tinh bột sắn thành những sản phẩm có giá trị gia tăng cao vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

Sản xuất M-ß-CD từ tinh bột sắn: Nâng giá trị sản phẩm nông nghiệp
Sản phẩm của đề tài nghiên cứu

Một trong những sản phẩm chuyển hóa từ tinh bột sắn có giá trị gia tăng cao phải kể đến các dẫn xuất của cyclodextrin (CD). Hiện chưa có công trình nào nghiên cứu công nghệ chế biến sâu tinh bột sắn thành M-ß-CD - một loại tá dược thế hệ mới, từ quy mô phòng thí nghiệm đến quy mô bán công nghiệp.

"Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi nhận thấy, nguồn nguyên liệu tinh bột sắn dồi dào, có thể trở thành lợi thế cho sản xuất ß-CD. Từ sản phẩm này, có thể triển khai nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới M-ß-CD có giá trị kinh tế cao, bởi các ứng dụng tiềm năng trong sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng" - Tiến sĩ Phạm Thị Nam Bình khẳng định.

Đế