SpStinet - vwpChiTiet

 

Chọn lọc nhân thuần, nâng cao năng suất chất lượng đàn vịt Khaki Campbell và xây dựng mô hình chăn nuôi vịt an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Vừa qua, Hội đồng KH&CN tỉnh Phú Yên đã tổ chức nghiệm thu đề tài: “Chọn lọc nhân thuần, nâng cao năng suất chất lượng đàn vịt Khaki Campbell và xây dựng mô hình chăn nuôi vịt an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Phú Yên” do KS. Phạm Xuân Quang, Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên làm chủ nhiệm.

Qua 3 năm triển khai thực hiện đề tài đã tạo được một đàn vịt giống thế hệ V thuần với số lượng 1.200 con đảm bảo chất lượng tương tương với giống vịt thuần giống gốc, đủ tiêu chuẩn để sản xuất con giống cung ứng cho nười chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Xây dựng thành công mô hình chăn nuôi vịt nhốt, chuyển giao 1.100 con vịt giống thế hệ IV và áp dụng các biện pháp an toàn sinh học, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nuôi vịt chạy đồng, được nhiều hộ chăn nuôi vịt tham quan học tập và làm theo. Xây dựng và hoàn thiện quy trình chăn nuôi vịt an toàn sinh học phù hợp với điều kiện của địa phương. Hiện tại nhu cầu về giống vịt thuần Khaki Campbell do đề tài tạo ra đối với người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Phú Yên rất lớn. Do đó, đề tài cũng kiến nghị UBND tỉnh cho phép tiếp tục xây dựng dự án nhân rộng các mô hình chăn nuôi vịt an toàn sinh học và hỗ trợ con giống cho người chăn nuôi thay thế dần đàn vịt hiện có của địa phương nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi, tạo sản phẩm sạch, an toàn dịch bệnh cho cộng đồng xã hội.
 
LV (nguồn: TC Hoạt động KH, 7/2012)

Các tin khác: