SpStinet - vwpChiTiet

 

Chọn địa điểm xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân

Ngày 30/11/2010, tại Hà Nội, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học “Định hướng xác định địa phương xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân”. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch triển khai dự án Trung tâm KH&CN hạt nhân, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng Trung tâm Hợp tác KH&CN hạt nhân Việt - Nga.


Hội thảo thảo luận và cho ý kiến về địa điểm dự kiến xây dựng Trung tâm KH&CN hạt nhân- trung tâm nghiên cứu chủ lực trong ngành năng lượng nguyên tử của Việt Nam trong tương lai.
Trung tâm này sẽ là một cơ sở nghiên cứu KH&CN hiện đại phục vụ cho các lĩnh vực về điện hạt nhân như tính toán, thiết kế, giải quyết các phát sinh trong thực hiện chương trình điện hạt nhân, nhiên liệu, cải tiến nhiên liệu, quản lý chất thải phóng xạ…; hỗ trợ các kỹ thuật nhằm thúc đẩy phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành kinh tế xã hội. Đây cũng sẽ là nơi tham gia đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
Tại hội thảo, các đơn vị được giao nhiệm vụ xác định địa phương dự kiến xây dựng Trung tâm đã trình bày các báo cáo tổng quan về vị trí, quy mô, điều kiện thuận lợi… cho việc xây dựng Trung tâm KH&CN hạt nhân tại các tỉnh Hòa Bình, Đà Lạt và Đồng Nai.
Các đại biểu cho rằng, để triển khai các nhiệm vụ năm 2011 theo Kế hoạch tổng thể thực hiện dự án xây dựng Trung tâm, nhiệm vụ quan trọng nhất là lựa chọn địa điểm. Nếu chọn sai địa điểm sẽ dẫn đến lãng phí, không phát huy được hiệu quả đầu tư của nhà nước.

QA (Nguồn: Nguyễn Uyên, TT Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả