SpStinet - vwpChiTiet

 

Tạo chế phẩm vi sinh xử lý ammonia trong ao tôm thẻ chân trắng

Công nghệ cho phép phân lập, tuyển chọn một số chủng vi khuẩn có khả năng xử lý ammonia ứng dụng trong nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm...

Công nghệ cho phép phân lập, tuyển chọn một số chủng vi khuẩn có khả năng xử lý ammonia ứng dụng trong nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm theo công nghệ biofloc ở mật độ cao, cho tôm tăng trưởng tốt, tỉ lệ sống cao, cải thiện môi trường nước ao nuôi, giảm được 20% lượng thức ăn, FCR 10-15%, mang lại hiệu quả kinh tế cao (tăng 15%).

Đơn vị giới thiệu: Công ty TNHH BIO Nông Lâm

Mời Quý vị tham khảo thêm hàng ngàn công nghệ và thiết bị sẵn sàng chuyển giao, đang được trưng bày, giới thiệu và chào bán tại Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM (www.techport.vn).

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả