SpStinet - vwpChiTiet

 

Công nghệ đốt rác bằng hồ quang điện

Công nghệ đốt rác bằng hồ quang điện thích hợp cho việc xử lý nguồn rác thải nguy hại gây ô nhiễm môi trường.

Đốt rác bằng hồ quang giảm được khí thải và tải lượng khí thải ô nhiễm (đốt bằng hồ quang ở nhiệt độ 1.500oC cho hàm lượng tổng dioxin/furan chỉ còn 1,16 ngTEQ/N.m3 so với khi đốt ở chế độ tiêu chuẩn cho phép (nhiệt độ 1.050oC) còn đến 5,9 ngTEQ/N.m3; các hàm lượng bụi tổng và CO cũng giảm rất nhiều).

Nếu so với công nghệ đốt rác bằng plasma, đốt bằng hồ quang có chi phí đầu tư và vận hành thấp hơn nhưng hiệu suất sử dụng nhiệt cao hơn. Cũng có thể đốt nhiệt phân chất thải để thu khí tổng hợp dùng cho phát điện. Quy trình dễ thực hiện, tiết kiệm chi phí. Việc ứng dụng công nghệ hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Đơn vị giới thiệu: Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM

Mời Quý vị tham khảo thêm hàng ngàn công nghệ và thiết bị sẵn sàng chuyển giao, đang được trưng bày, giới thiệu và chào bán tại Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM (www.techport.vn).

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả