SpStinet - vwpChiTiet

 

Công nghệ tế bào gốc trung mô từ mô mỡ và dây rốn sản xuất thuốc trị bệnh

Tùy bệnh, tùy loại tế bào mà cơ chế tế bào gốc tác động lên bệnh rất khác nhau. Tuy nhiên, ưu điểm lớn nhất của việc điều trị tế bào gốc đến nay được ghi nhận là tác dụng không mong muốn thấp hơn các phương pháp truyền thống.

Tế bào gốc trung mô (dùng để điều trị các bệnh tim, gan, thoái hóa khớp gối, tiểu đường,…) được nuôi cấy, phân lập và tăng sinh từ mô mỡ và mô dây rốn, trên cơ sở môi trường do Viện Tế bào gốc phát triển, giúp tế bào bám dễ dàng, tăng sinh tốt, thời gian phải thay môi trường kéo dài (giảm được nhiều chi phí môi trường so với các sản phẩm tương tự trên thị trường), tế bào chậm lão hóa (đến 15 tháng), kiểu hình tế bào gốc ổn định. Môi trường không phải bổ sung huyết thanh, không có yếu tố ngoại lai (không dùng protein từ động vật), dễ dàng sử dụng (không cần tráng bề mặt nuôi cấy), duy trì tính gốc lâu dài.

Đơn vị giới thiệu: Viện Tế bào gốc - Đại học Khoa học Tự nhiên

Một số giải pháp công nghệ liên quan đến ứng dụng tế bào gốc đang được giới thiệu, chào bán tại Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM (www.techport.vn):

Công nghệ thuốc tế bào gốc Cartilatist, Modulatist, Skinatist, Babyever

Công nghệ sản xuất tế bào gốc trung mô từ mô dây rốn người (UC-SCI)

- Công nghệ sản xuất tế bào gốc trung mô từ mô mỡ người (AD-SCI)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả