SpStinet - vwpChiTiet

 

Ứng dụng tinh dầu và màng bao trong bảo quản thực phẩm

Các nhà khoa học đã nghiên cứu ứng dụng tinh dầu và màng sinh học có khả năng kháng vi sinh vật và ăn được, đáp ứng yêu cầu bảo quản thực phẩm để bảo quản nông sản nhằm tránh các tổn thất sau thu hoạch, mang lại an toàn cho người tiêu dùng.

Sản phẩm sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, an toàn, phổ kháng khuẩn rộng và bền vững, kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm, cho phép nâng cao chất lượng sản phẩm, kéo dài thời gian bảo quản và thân thiện với môi trường.

Đơn vị giới thiệu: Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM

Mời Quý vị tham khảo thêm hàng ngàn công nghệ và thiết bị sẵn sàng chuyển giao, đang được trưng bày, giới thiệu và chào bán tại Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM (www.techport.vn). 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả