SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM

Là nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố, do Viện Khoa học và Đổi mới Công nghệ chủ trì thực hiện, ThS. Trần Xuân Hải làm chủ nhiệm, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM nghiệm thu năm 2020.

Nông nghiệp tuy không phải là ngành kinh tế chủ lực của TP.HCM, tuy nhiên các sản phẩm nông nghiệp đóng vai trò là một phần nguồn cung quan trọng cho địa bàn thành phố và vùng lân cận. Với định hướng phát triển của địa phương, ngành nông nghiệp thành phố phấn đấu trở thành trung tâm giống cây trồng và vật nuôi chất lượng cao đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp (SXNN) của các tỉnh thành phía Nam. Để đáp ứng được nhu cầu phát triển của ngành nông nghiệp, chất lượng và số lượng nguồn nước cần phải cung cấp đủ cho các vùng sản xuất vào các tháng trong năm, nhất là vào mùa khô. Trong điều kiện biến đổi khí hậu (BĐKH) khi mực nước biển dâng, xâm nhập mặn ở hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tài nguyên nước ngọt, hạn chế khả năng cấp nước cho các hoạt động dân sinh kinh tế khu vực TP.HCM. Theo dự báo, các ranh giới mặn ngày càng tiến sâu hơn vào nội đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến các công trình lấy nước hiện hữu. Do đó, dưới tác động của các hoạt động phát triển kinh tế xã hội và BĐKH, tài nguyên nước khu vực TP.HCM có xu hướng ngày càng suy giảm về trữ lượng, chất lượng cũng như diễn biến bất thường về động thái.

Đề tài nêu trên nhằm đánh giá những tác động của BĐKH đến nguồn nước (số lượng, chất lượng) phục vụ cho SXNN trên địa bàn TP.HCM, đây là luận cứ khoa học quan trọng và là cơ sở trong việc định hướng các giải pháp phù hợp cho phát triển ngành nông nghiệp trên địa bàn thành phố trong bối cảnh BĐKH. Các nội dung nghiên cứu được triển khai thực hiện một cách tổng hợp và hệ thống trên cơ sở tổ hợp các phương pháp thích hợp bao gồm từ thu thập, điều tra khảo sát thực địa, giải tích và phân tích thống kê đến mô hình toán kết hợp với công nghệ GIS (hệ thống thông tin địa lý).

Theo đó, về thực trạng SXNN, giai đoạn 2014 – 2018, TP.HCM đã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng giảm diện tích trồng hiệu quả thấp sang các loại cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao hơn. Cùng với tiềm lực khoa học – công nghệ lớn, thành phố đã hình thành các Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Trung tâm Công nghệ sinh học, trại Trình diễn và thực nghiệm chăn nuôi bò sữa công nghệ cao hoạt động có hiệu quả. Về thực trạng các công trình khai thác nguồn nước phục vụ SXNN, phần lớn các công trình này đã được đầu tư tốt, phục vụ có hiệu quả cho SXNN tạo điều kiện phát triển các mặt của nông thôn ngoại thành TP.HCM.

Tiềm năng tài nguyên nước mưa trong khu vực TP.HCM ở mức trung bình với tổng lượng mưa trung bình năm