SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm bụi mịn PM2.5, PM10, PAHs trên địa bàn TP.HCM

Là nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố, do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) chủ trì thực hiện, PGS.TS. Tô Thị Hiền làm chủ nhiệm, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM nghiệm thu năm 2019.

Bụi (particulate matter: PM) trong không khí được phát thải từ nhiều nguồn khác nhau, kích thước và thành phần của bụi cũng tùy thuộc vào đặc trưng của nguồn thải. Kích thước hạt bụi liên quan trực tiếp đến những tác động sức khỏe và môi trường. Bụi PM2.5 là bụi có đường kính khí động học nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 μm và bụi PM10 là bụi có đường kính khí động học nhỏ hơn hoặc bằng 10 μm. Bụi càng nhỏ thì khả năng xâm nhập vào cơ thể càng dễ, thậm chí bụi PM2.5 có thể đi thẳng vào máu. Ngoài tác động sức khỏe, bụi còn có những tác động đến biến đổi khí hậu.

Độc tính của bụi không chỉ phụ thuộc vào kích thước của chúng mà còn phụ thuộc vào thành phần hóa học có trong bụi, đặc biệt là các hợp chất hữu cơ gây rối loạn nội tiết EDCs (Endocrine Disrupter Compounds), những hợp chất này có ảnh hưởng rất lớn đến sự bền vững của hệ sinh thái và sức khỏe con người. Trong đó, hợp chất hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs) là một trong những hợp chất thuộc EDCs tồn tại khắp nơi trong môi trường đặc biệt trong bụi và có những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người.

Đề tài nêu trên nhằm xác định được hiện trạng ô nhiễm bụi PM2.5, PM10, và thành phần hợp chất hữu cơ PAHs trong pha khí và pha hạt trên địa bàn TP.HCM, tạo cơ sở dữ liệu về bụi mịn phục vụ cho công tác quản lý dự báo chất lượng môi trường không khí trong tương lai.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát, thiết kế và triển khai việc lấy mẫu bụi PM2.5, PM10 trên địa bàn TP.HCM, phân thành các khu vực giao thông, khu dân cư, vị trí nền đô thị và vị trí nền ở TP.HCM giai đoạn từ 03/2017 đến 03/2018. Đồng thời, thực hiện lấy mẫu PAHs trong pha khí/hạt để biết được sự phân bố pha khí/hạt của chúng tại các vị trí ở TP.HCM. Hàm lượng bụi được xác định bằng phương pháp phân tích khối lượng. Thành phần các PAHs trong pha hạt và trong pha khí được xác định bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao đầu dò phát huỳnh quang HPLC-FLD. Kết quả nghiên cứu thu được gồm bộ số liệu khoa học về hiện trạng nồng độ bụi PM2.5, PM10 và nồng độ PAHs trong bụi PM2.5, PM10, pha khí và pha hạt.

Theo đó, hiện trạng ô nhiễm bụi PM2.5, nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm lấy mẫu ở khu vực trung tâm TP.HCM là 36,3 ± 13,7 μg/m3. So sánh với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh QC