SpStinet - vwpChiTiet

 

Thiết bị đốt lò áp lực không khói

Thiết bị giúp chuyển hóa chất thải nguy hại thành nguyên nhiên liệu và năng lượng hữu ích, góp phần giảm khí thải nhà kính, hạn chế ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khỏe con người.

Thiết bị đốt lò áp lực không khói có kết cấu giúp đưa dầu vào trung tâm ống dẫn có khí áp lực cao bao quanh, giúp dầu được phân tán nhuyễn theo cấp số nhân, sau đó được đốt cháy hoàn toàn. Thiết bị không chỉ đốt được dầu DO mà còn đốt được cả dầu nhờn (nhớt) thải với hiệu suất cao. Độ bền cao, chi phí thấp, đơn giản trong lắp đặt và vận hành.

Đơn vị giới thiệu: Hợp tác xã Liên kết Công Nông nghiệp Thái Dương

Mời Quý vị tham khảo thêm hàng ngàn công nghệ và thiết bị sẵn sàng chuyển giao, đang được trưng bày, giới thiệu và chào bán tại Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM (www.techport.vn).

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả