SpStinet - vwpChiTiet

 

Sản xuất phân hữu cơ từ phân ruồi lính đen

Phân ruồi lính đen có hàm lượng dinh dưỡng rất cao, gồm axit humic, N, P, K và Ca, Mg, không bị ô nhiễm kim loại nặng, rất phù hợp để xử lý thành phân hữu cơ vi sinh.

Nhu cầu về phân bón hữu cơ của Việt Nam hiện rất lớn. Với khoảng 11,5 triệu ha canh tác hữu cơ, nhu cầu về phân hữu cơ khoảng 50 triệu tấn/năm. Tình hình sản xuất trong nước và nhập khẩu mới đáp ứng được cho khoảng 3,2 triệu ha, do vậy nhu cầu thị trường còn rất lớn, hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho các nhà đầu tư.

Đơn vị giới thiệu: Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường phía Nam - Viện Thổ nhưỡng Nông hóa.

Mời Quý vị tham khảo thêm hàng ngàn công nghệ và thiết bị sẵn sàng chuyển giao, đang được trưng bày, giới thiệu và chào bán tại Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM (www.techport.vn).

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả