SpStinet - vwpChiTiet

 

Giải pháp tăng hiệu quả sử dụng nước tưới

Giải pháp tăng hiệu quả sử dụng nước, giúp kết cấu đất ổn định, đảm bảo quá trình nước đi xuống rễ cây, tăng độ xốp, tiết kiệm 15-20% lượng phân và hóa chất sử dụng.

Trong quá trình tưới tiêu, đất sẽ bị phân tán bởi hiện tượng phân tách kết cấu, hình thành lớp đệm gây tắc nghẽn các mạch rỗng, làm cho nước chảy lan trên bề mặt và hạn chế thẩm thấu xuống đất. Giải pháp sử dụng chế phẩm polyacrylamide, giúp kết cấu đất ổn định, đảm bảo quá trình nước đi xuống rễ cây, tăng độ xốp, tiết kiệm 15-20% lượng phân và hóa chất sử dụng, tăng hiệu quả sử dụng nước hỗ trợ tưới tiêu. Giải pháp cũng giúp tăng khả năng trồng trọt trên các vùng đất cát, đất khô hạn, tăng tỉ lệ sống của cây, thúc đấy tăng trưởng nhanh và ổn định chất lượng nông sản.

Đơn vị giới thiệu: Công TNHH Chớp Ngay

Mời Quý vị tham khảo thêm hàng ngàn công nghệ và thiết bị sẵn sàng chuyển giao, đang được trưng bày, giới thiệu và chào bán tại Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM (www.techport.vn).

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả