SpStinet - vwpChiTiet

 

Ứng dụng vi cơ điện tử và vật liệu tiên tiến xây dựng đô thị thông minh

Hội nghị quốc tế lần thứ 4 về vi cơ điện tử (MEMS) và hệ thống cảm biến vừa diễn ra trực tuyến ngày 17/11 tại TPHCM và 5 điểm cầu khác trên thế giới.

Sự kiện do Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP Labs) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM cùng các đối tác quốc tế tổ chức. Năm nay, Hội nghị có chủ đề “MEMS và vật liệu tiên tiến”.