SpStinet - vwpChiTiet

 

Bảo quản hoa cắt cành bằng nano bạc

Giải pháp bảo quản hoa cắt cành bằng nano bạc cho phép gia tăng tuổi thọ, tăng giá trị thương phẩm của hoa, phục vụ tốt cho các nhu cầu xuất khẩu và tiêu dùng nội địa.

Giá trị thương phẩm bình quân của 1 hecta trồng hoa tại Việt Nam đạt 550 triệu đồng/năm, gấp 5-6 lần trồng các loại nông sản khác, mang lại nguồn lợi kinh tế lớn cho người trồng hoa. Việc bảo quản hoa đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chất lượng của hoa, từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng.

Đơn vị giới thiệu: Công ty TNHH Sinh hóa Môi trường Bình Lan.

Mời Quý vị tham khảo thêm hàng ngàn công nghệ và thiết bị sẵn sàng chuyển giao, đang được trưng bày, giới thiệu và chào bán tại Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM (www.techport.vn)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả