SpStinet - vwpChiTiet

 

Quy trình canh tác nông nghiệp hữu cơ tiên tiến theo tiêu chuẩn USDA và JAS

Quy trình canh tác có hiệu quả nhanh, chi phí hợp lý, năng suất tương đương với sản xuất thâm canh bằng vô cơ với vật tư đầu vào đã được chứng nhận phù hợp với sản xuất hữu cơ.

Nông nghiệp hữu cơ hướng đến sự phát triển bền vững, tăng cường độ phì của đất và đa dạng sinh học. Canh tác nông nghiệp hữu cơ không sử dụng thuốc trừ sâu bệnh tổng hợp, thuốc kháng sinh, phân bón tổng hợp, sinh vật biến đổi gen, hormone tăng trưởng. Quy trình canh tác hữu cơ đồng bộ, giúp đạt hiệu quả nhanh; sâu bệnh gây hại ít; chi phí sản xuất phù hợp; năng suất tương đương với thâm canh bằng hóa học, đáp ứng các tiêu chuẩn USDA và JAS.

Đơn vị giới thiệu: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp bền vững

Mời Quý vị tham khảo thêm hàng ngàn công nghệ và thiết bị sẵn sàng chuyển giao, đang được trưng bày, giới thiệu và chào bán tại Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM (www.techport.vn). 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả