SpStinet - vwpChiTiet

 

Khảo sát nhu cầu hợp tác, ứng dụng công nghệ khí canh sản xuất dược liệu

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.HCM (CESTI) đang khảo sát nhu cầu doanh nghiệp về hợp tác, ứng dụng chuyển giao “Quy trình nhân giống vô tính và sản xuất sinh khối cây dược liệu bằng công nghệ khí canh” để tổ chức kết nối chủ sở hữu công nghệ với các đơn vị quan tâm.

Quy trình là kết quả từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ của TP.HCM, được Viện Sinh học Nông nghiệp Tất Thành (Đại học Nguyễn Tất Thành) nghiên cứu thành công.

Hiện nay, các loại dược liệu thường được nhân giống bằng phương pháp chiết, ghép, giâm cành truyền thống hay nuôi cấy mô in vitro nhằm phục vụ sản xuất dược liệu. Tuy nhiên, các phương pháp này tồn tại nhiều hạn chế: tỷ lệ sống của cây con trong vườm ươm thấp, hệ số nhân giống và chất lượng cây kém, tốn nhiều thời gian thực hiện. Với nuôi cấy mô in vitro, cây con dễ bị nhiễm nấm, khuẩn bệnh vườn ươm và chỉ đạt tỷ lệ sống 60% khi đưa ra môi trường bên ngoài.

Công nghệ khí canh là hướng đi mới, một trong những công nghệ hiện đại, tích hợp công nghệ sinh học, tin học và tự động hóa. Việc ứng dụng công nghệ khí canh trong nhân giống vô tính kết hợp kỹ thuật điều tiết sinh trưởng cây mang lại nhiều hiệu quả: chất lượng cây giống tốt, đồng đều, cung cấp sản lượng lớn cây giống giúp hệ số nhân giống tăng cao, tỷ lệ chồi ra rễ cao (đạt 96%), tỷ lệ sống cho cây con cao vượt trội (đạt 95%) so với các công nghệ khác. Ngoài ra, quy trình khép kín và tự động sẽ giúp đảm bảo kiểm soát tốt môi trường dinh dưỡng và dịch bệnh trong nhân giống và sản xuất sinh khối theo quy mô lớn.

Ứng dụng công nghệ khí canh phục vụ cho nhân giống, nhóm nghiên cứu đã xác định được các thông số tối ưu của hệ thống để tạo sinh khối của cây và xây dựng mô hình nhân giống cho các cây dược liệu (cây đinh lăng, thìa canh,….). Quy trình vận hành tự động và kiểm soát tốt các yếu tố dinh dưỡng, pH, nhiệt độ cho cấy giống, cho s