SpStinet - vwpChiTiet

 

Giải pháp phát triển các Trung tâm đổi mới công nghệ

Là nội dung của Hội thảo cùng tên “Giải pháp phát triển các Trung tâm đổi mới công nghệ phục vụ chuyển đổi số”, sẽ được Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 23/10 sắp tới.

Hội thảo nhằm trao đổi, ghi nhận những ý kiến đóng góp từ các Sở ngành, Hội Tin học, các trung tâm chuyển giao công nghệ, các tổ chức khoa học công nghệ và viện, trường về các giải pháp giúp các trung tâm đổi mới công nghệ phát triển, đáp ứng Chương trình Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025. Đây sẽ là một trong những cơ sở để Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu trình Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch phát triển các trung tâm đổi mới công nghệ trên địa bàn.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM), số 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM.

T.K (CESTI)