SpStinet - vwpChiTiet

 

Mỹ hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh cho TPHCM

Dự án hỗ trợ kỹ thuật này trị giá hơn 1,4 triệu USD, trong đó, Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) tài trợ không hoàn lại gần 1,2 triệu USD và Công ty tư vấn Winbourne Consulting đóng góp phần còn lại.

Ngày 25/8, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM đã ký kết Thỏa thuận với Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) về tài trợ dự án “Hỗ trợ kỹ thuật Xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh cho TPHCM”.

Dự án hỗ trợ kỹ thuật này trị giá hơn 1,4 triệu USD, trong đó, USTDA tài trợ không hoàn lại gần 1,2 triệu USD và Công ty tư vấn Winbourne Consulting đóng góp phần còn lại.

Trung tâm điều hành đô thị thông minh là một ưu tiên hàng đầu của dự án Thành phố Thông minh. Nơi đây sẽ tổng hợp dữ liệu đô thị theo thời gian thực vào một nền tảng sử dụng bảng điều khiển trực quan mà các nhà lãnh đạo địa phương có thể tận dụng.

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật - được triển khai bởi Công ty tư vấn Winbourne Consulting - sẽ đánh giá toàn diện các vấn đề trong quá trình xây dựng Trung tâm. Cụ thể, đơn vị tư vấn sẽ thực hiện đánh giá hiện trạng ứng dụng chỉ huy điều hành và hạ tầng công nghệ thông tin - viễn thông phục vụ đô thị thông minh; đưa ra các khuyến nghị, đề xuất về mô hình giải pháp kỹ thuật triển khai Trung tâm theo định hướng chung của Thành phố. Đồng thời, xây dựng nguyên tắc, quy trình vận hành phù hợp cho Trung tâm; đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy vận hành và công tác đào tạo nhân lực; xác định chi phí vòng đời đầu tư và vận hành Trung tâm...

u

Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM và USTDA ký kết triển khai dự án. Ảnh: VD

Ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, cho biết, trước đó, Sở đã hợp tác với USTDA trong Dự án Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Trung tâm tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp, cứu hộ cứu nạn thông qua một đầu số viễn thông duy nhất, được thực hiện trong năm 2018 và 2019.

Các tin khác: