SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá lợi ích của việc sử dụng các động cơ được tối ưu hóa kết hợp nhiên liệu sinh học

Theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học thuộc phòng thí nghiệm Argonne – Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE), các hỗn hợp nhiên liệu sinh học tiên tiến cùng với các thiết kế động cơ mới có thể giúp giảm khí thải nhà kính, các chất ô nhiễm không khí và lượng nước sử dụng trong ba thập kỷ tới.

Nghiên cứu này được đăng trên tạp chí Energy & Environmental Science.

Nhóm nghiên cứu đã xem xét tác động của việc đa dạng hóa hỗn hợp nhiên liệu sinh học, bằng cách thay đổi tỉ lệ giữa các chất kết hợp với các động cơ được thiết kế để sử dụng các hỗn hợp nhiên liệu này. Kết quả cho thấy động cơ hoạt động hiệu quả hơn 10%  so với chạy bằng nhiên liệu thông thường. 

Jennifer Dunn, thành viên của nhóm nghiên cứu cho biết: " Được tạo ra từ sinh khối tái tạo nên hỗn hợp nhiên liệu này có thể giúp giảm lượng khí thải nhà kính theo cả 2 hướng: tiêu thụ nhiên liệu ít hơn và tỷ lệ thải carbon thấp hơn, so với xăng thông thường".

Nhóm nghiên cứu sử dụng các mô hình máy tính để phân tích tác động về kinh tế và môi trường của việc áp dụng rộng rãi ba loại hỗn hợp sinh học: ethanol, isopropanol và furan hoặc hỗn hợp sinh học được pha trộn theo tỉ lệ 31:14:17:38 (%) tương ứng của isopropanol, furan, ethanol và dầu khí. Kết quả cho thấy, từ năm 2025 đến 2050, lượng khí thải nhà kính tích lũy sẽ giảm khoảng 4-7% trong ngành vận tải nhẹ. Từ năm 2050, mức giảm phát thải có thể đạt tới 7-9%, lượng nước tiêu thụ giảm khoảng 3-4%, bụi PM2,5 giảm 3% trong giai đoạn 2025 đến 2050.

Phân tích này cho thấy, những chiếc xe có động cơ được thiết kế để sử dụng các loại nhiên liệu này không chỉ giúp tiết kiệm cho người sử dụng, mà còn bảo vệ môi trường tốt hơn.

Diệu Huyền (CESTI) - Theo Techxplore.com

Các tin khác: