SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội thảo trực tuyến tại Techmart Công nghệ sau thu hoạch 2020

Mời Quý vị tham dự các Hội thảo giới thiệu công nghệ trực tuyến tại Techmart Công nghệ sau thu hoạch 2020.

Tuân thủ chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân TP.HCM về hạn chế tụ tập đông người do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp; các hội thảo tại Techmart Công nghệ sau thu hoạch 2020 được phát livestream trên các fanpage của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM (https://www.facebook.com/CESTI.VN https://www.facebook.com/SanGiaoDichCongNgheTPHCM).

Để tăng cường giao tiếp, đối thoại giữa báo cáo viên và người quan tâm, hội thảo được truyền trực tuyến qua công cụ MS Teams, mời Quý vị quan tâm tham dự trực tuyến (bấm vào đường link sau: http://tinyurl.com/y3fg6lxj, không cần cài đặt thêm phần mềm).

Các tin khác: