SpStinet - vwpChiTiet

 

Khai giảng chương trình đào tạo 100 chuyên gia chính phủ điện tử

Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, triển khai lớp đào tạo trực tiếp cho 100 chuyên gia về chính phủ điện tử, tiếp sau các khóa học trực tuyến trong thời gian diễn ra dịch Covid-19.

Thực hiện nhiệm vụ triển khai việc đào tạo 100 chuyên gia CPĐT, thời gian vừa qua, do tình hình dịch Covid-19, Cục Tin học hóa đã tổ chức các khóa học trực tuyến cho học viên thông qua hệ thống đào tạo từ xa.

Đánh dấu ngày thứ 56 liên tiếp không có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, Cục Tin học hóa triển khai lớp đào tạo trực tiếp về CPĐT, khai giảng ngày 11/6/2020 và kéo dài trong 2 ngày với sự tham gia của các trưởng/phó phòng CNTT hoặc giám đốc Trung tâm CNTT&TT thuộc các đơn vị chuyên trách CNTT ở các bộ, ngành và các Sở Thông tin và Truyền thông.

Trong khóa đào tạo, các học viên sẽ được nghe các chuyên đề về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng năm 2030; Giới thiệu Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 và Hướng dẫn các bước xây dựng Kiến trúc CPĐT/CQĐT.

Khóa học cũng bao gồm các nội dung về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước và đảm bảo an ninh an toàn hạ tầng nền tảng Chính phủ số ứng dụng điện toán đám mây. Các học viên sẽ được tham quan khảo sát thực tế tại Trung tâm Dữ liệu điện toán đám mây của Công ty CMC Telecom.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, khóa đào tạo sẽ mang lại cho các thành viên tham gia Chương trình những kiến thức chuyên sâu và bài học kinh nghiệm để có phương án giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn triển khai CPĐT ở bộ, ngành, địa phương mình.

"Các học viên tham gia Chương trình đào tạo 100 chuyên gia CPĐT sẽ nỗ lực góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Chính phủ đề ra: Phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới nền kinh tế số và xã hội số, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; đưa Việt Nam vào nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN trong xếp hạng Chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên hợp quốc đến năm 2025,” theo Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các tin khác: