SpStinet - vwpChiTiet

 

Sản xuất phân hữu cơ từ phân ruồi lính đen

Là chủ đề đầu tiên của mô hình "Hợp tác công nghệ", do Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường phía Nam (Viện Thổ nhưỡng Nông hóa) tổ chức vào ngày 17/6 sắp tới, tại Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM (79 Trương Định, Quận 1). Mời Quý vị quan tâm tham dự.

Chương trình cụ thể như sau:

Phần I: Tổng quan về tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng phân ruồi lính đen (Hermetia illucens) trong sản xuất nông nghiệp

Trình bày KS. Đỗ Huỳnh Hải Yến, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM

Phần II: Giới thiệu quy trình sản xuất phân hữu cơ từ phân ruồi lính đen

  • Lợi ích và tiềm năng ứng dụng ruồi lính đen.
  • Quy trình thu hồi, xử lý phân ruồi lính đen thành phân hữu cơ.
  • Ưu điểm phân ruồi lính đen trong cải thiện độ phì nhiêu đất, năng suất cây trồng.  
  • Đánh giá hiệu quả kinh tế và kết quả ứng dụng vào thực tiễn tại một số đơn vị.
  • Nhu cầu hợp tác phát triển sản phẩm phân ruồi lính đen và chuyển giao quy trình.

Trình bày:  

TS. Lâm Văn Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường phía Nam (Viện Thổ nhưỡng Nông hóa).

ThS. Lê Trường Bình, Phòng Kỹ thuật Đất và Dinh dưỡng cây trồng - Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường phía Nam (Viện Thổ nhưỡng Nông hóa).

Phần III: Thảo luận

  • Trao đổi các nhu cầu hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

(*) Tại sự kiện có trưng bày thực tế các loại phân bón hữu cơ từ phân ruồi lính đen. 

 

Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu hợp tác nghiên cứu, phát triển và đầu tư công nghệ đều có thể tham dự sự kiện.

Quý vị có thể tải Thư mời hoặc đăng ký trực tiếp tại đây.

N.K (CESTI)

Các tin khác: