SpStinet - vwpChiTiet

 

Chính khách Việt với laptop thương hiệu Việt

Dõi theo hoạt động của chị Kim Hạnh, thành viên Hội đồng cố vấn của Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ nhỏ bé này, đang hết mình cổ động cho phong trào “Người Việt dùng hàng Việt” tôi thật sự cảm phục. Chị Kim Hạnh từng là nhà báo xuất sắc, từng là Tổng Biên tập tờ báo hàng đầu, tờ “Tuổi Trẻ”. Nhiều năm nay chị chiến đấu trên một mặt trận khác, mặt trận chiến đấu cho sức sống của hàng Việt Nam.

Đọc tiếp...