SpStinet - vwpChiTiet

 

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tập huấn trực tuyến hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất

Hoạt động này nhằm giúp các cơ quan quản lý và doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về những quy định của Thông tư 17, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực tế tại địa phương.

Sáng 21/5, ông Nguyễn Khắc Thanh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã chủ trì buổi tập huấn “Hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất” theo các quy định tại Thông tư 17/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây là một trong các hoạt động trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam - 18/5, diễn ra theo hình thức trực tuyến (online).

Ông Nguyễn Vinh Dự (Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN - Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) cho biết, việc đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất theo Thông tư 17 là chiến lược dài hạn, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Đánh giá đúng trình độ công nghệ giúp doanh nghiệp nhận biết được trình độ công nghệ hiện tại, từ đó có định hướng chiến lược đầu tư phát triển công nghệ một cách hợp lý và khoa học. Đây cũng là cơ sở để thống nhất dữ liệu về trình độ công nghệ cho cả nước, khi triển khai thực hiện các mô hình đổi mới sáng tạo công nghệ, hoặc mô hình tăng trưởng, dựa trên đầu tư và khai thác yếu tố sản xuất đơn giản.

Được biết, Thông tư 17 quy định tổng cộng 26 tiêu chí, chia theo 5 nhóm yếu tố thành phần (nhóm T - Hiện trạng công nghệ, thiết bị sản xuất; nhóm E - Hiệu quả khai thác công nghệ; nhóm O - Năng lực tổ chức, quản lý; nhóm R - Năng lực nghiên cứu phát triển và nhóm I - Năng lực đổi mới sáng tạo) để đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất, với điểm số tối đa là 100.

Ngoài nguyên tắc đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp trên cơ sở tính điểm của 5 nhóm yếu tố thành phần kết hợp với hệ số mức độ đồng bộ (hệ số thể hiện vai trò tác động đồng bộ của các nhóm tiêu chí thành phần tới việc hình thành trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp), Thông tư 17 còn thể hiện nguyên tắc xét phân loại trình độ công nghệ của doanh nghiệp hay của ngành.

Những kinh nghiệm triển khai đánh giá trình độ công nghệ tại TP.HCM và một số tỉnh thành (Khánh Hòa, Bến Tre,...) cũng được ông Nguyễn Vinh Dự chia sẻ tại buổi tập huấn.

Hoàng Kim (CESTI)

Các tin khác: