SpStinet - vwpChiTiet

 

Tập huấn "Chuyển giao tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước"

Sáng 20/5, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức tập huấn "Chuyển giao tài sản là kết quả của nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) sử dụng vốn nhà nước", một hoạt động trong trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam - 18/5, năm 2020. 

Ông Nguyễn Kỳ Phùng (Phó Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM) cho biết, mục đích của buổi tập huấn nhằm phổ biến, hướng dẫn thực hiện quy trình chuyển giao kết quả nghiên cứu và sản phẩm khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cho các đối tượng, cá nhân quản lý để triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước đúng với yêu cầu của Thành phố.

Ông Nguyễn Kỳ Phùng (Phó Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM) phát biểu khai mạc buổi tập huấn.

"Thông qua buổi tập huấn lần này, Sở KH&CN TP.HCM hy vọng các cán bộ, đơn vị trực thuộc Sở có thể nắm vững quy trình chuyển giao tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước, đồng thời có thể chia sẻ với nhau kinh nghiệm nhận hoặc chuyển giao, khai thác kết quả nghiên cứu KH&CN", ông Nguyễn Kỳ Phùng nhấn mạnh.

Trình bày các nội dung tập huấn, ông Võ Hưng Sơn (Trưởng phòng Sở hữu trí tuệ, thuộc Sở KH&CN TP.HCM) cho biết, theo Luật Khoa học Công nghệ 2013, bên đặt hàng theo hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có quyền sở hữu kết quả nghiên cứu KH&CN, nếu không có các thỏa thuận khác theo hợp đồng.

Với các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tạo ra bằng ngân sách nhà nước, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh là đại diện chủ sở hữu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh hoặc cấp cơ sở do mình phê duyệt.

Đơn vị sở hữu phải có phương án ứng dụng, thương mại hóa kết quả, phương án phân chia lợi nhuận thu được, đảm bảo quyền lợi của Nhà nước; có trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý nhiệm vụ kết quả thực hiện ứng dụng, thương mại hóa (kèm theo báo cáo tài chính của tổ chức chủ trì được kiểm toán độc lập).

Ông Võ Hưng Sơn (Trưởng phòng Sở hữu trí tuệ, thuộc Sở KH&CN TP.HCM) trình bày nội dung tập huấn.

Ngoài ra, việc xử lý tài sản là kết quả của nghiệm vụ KH&CN ngân sách hỗ trợ phải được thể hiện trong hợp đồng ký kết của các đồng sở hữu, theo các nguyên tắc sau:

- Nguyên tắc 1: Giao quyền sở hữu không thu hồi phần kinh phí hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân chủ trì đối với nhiệm vụ mà Nhà nước hỗ trợ đến 30% tổng số vốn và các chương trình KH&CN theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

- Nguyên tắc 2: Giao quyền sở hữu phần tài sản là kết quả thuộc về Nhà nước cho tổ chức, cá nhân chủ trì trong trường hợp tổ chức, cá nhân chủ trì, đồng thời là tổ chức, cá nhân đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật, tài chính cho nghiệm vụ.

- Nguyên tắc 3: Trường hợp tổ chức, cá nhân chủ trì không có nhu cầu nhận giao quyền sở hữu tài sản thì thực hiện phương án giao quyền sở hữu cho tổ chức, cá nhân khác và tổ chức, cá nhân nhận giao quyền sở hữu có trách nhiệm hoàn trả giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN.

- Nguyên tắc 4: Trường hợp không áp dụng được các nguyên tắc trên thì thực hiện giao quyền sử dụng phần tài sản thuộc về Nhà nước cho tổ chức, cá nhân chủ trì để tiếp tục nghiên cứu và phát triển công nghệ, ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu KH&CN.

Buổi tập huấn thu hút đông đảo người tham dự.

Đức Tiến (CESTI)

Các tin khác: