SpStinet - vwpChiTiet

 

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo: xây dựng và phát triển đô thị thông minh

Đây là chủ đề của chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức.

Các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2020 sẽ được tổ chức tiết kiệm, thiết thực, theo tinh thần của Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình mới. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM liên tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức trực tuyến các sự kiện, như: lễ công bố Cuộc thi Dự án Đổi mới sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo của TP.HCM 2020 (ngày 14/5), tập huấn Hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất (ngày 21/5),…

Ngoài ra, Sở cũng tổ chức các sự kiện như: tập huấn Chuyển giao tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước (ngày 20/5) nhằm phổ biến, hướng dẫn quy trình chuyển giao tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước; chia sẻ kinh nghiệm chuyển giao kết quả nghiên cứu KH&CN; nhận chuyển giao và khai thác kết quả nghiên cứu KH&CN; tọa đàm Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực xây dựng - InnoBuild (ngày 22/5) nhằm trao đổi thảo luận và tìm kiếm ý tưởng, đối tác để giải quyết vấn đề liên quan đến đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực xây dựng.  

Hưởng ứng các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2020, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN cũng liên tục tổ chức và phát trực tiếp (live stream) các hội thảo giới thiệu công nghệ như: VDUP - Nền tảng làm việc trực tuyến, tự động hóa quy trình doanh nghiệp (ngày 14/5) và Giải pháp IoT tự động quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy hải sản (ngày 21/5),...

Lam Vân (CESTI)

Các tin khác: