SpStinet - vwpChiTiet

 

Chiết xuất pectin từ vỏ cóc (Spondias cytherea) bằng phương pháp hỗ trợ bởi vi sóng

Đề tài do nhóm tác giả Lê Thị Kim Phụng, Trần Thị Tưởng An (ĐH Bách Khoa TP. HCM) thực hiện nhằm đưa ra quy trình với các thông số chiết xuất pectin từ vỏ cóc (VC) bằng phương pháp hỗ trợ bởi vi sóng (MAE – microwave assisted extraction method).

Pectin được chiết xuất từ VC trong các điều kiện khác nhau bằng phương pháp truyền thống sử dụng nhiệt và phương pháp MAE. Những ảnh hưởng của điều kiện chiết xuất cũng được đánh giá trong nghiên cứu này. Điều kiện tối ưu cho việc chiết xuất pectin từ VC gồm dùng tác nhân chiết là HCl 0,01 N, pH = 2, tỷ lệ (20 tác chất: 1VC, V:W) đun 60 phút, dùng tỷ lệ (1 dịch chiết: 2 cồn 960, v:v) để kết tủa pectin.

Ảnh hưởng của công suất vi sóng và thời gian xử lý được khảo sát trong phương pháp chiết xuất MAE. Sử dụng công suất 400 W, xử lý 10 phút. Những thông số này cải thiện số lượng của pectin được chiết xuất. So với phương pháp chiết xuất truyền thống, phương pháp MAE tuy không nâng cao hiệu suất pectin bao nhiêu nhưng đã giảm thời gian chiết xuất đến 6 lần, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất pectin.
LV (nguồn: TC Hóa học, Viện Hàn lâm KH&CN VN, 4AB51-2013)

Các tin khác: