SpStinet - vwpChiTiet

 

Giải pháp trồng Thạch hộc tía giai đoạn 3-9 tháng tuổi

Đề tài được thực hiện bởi nhóm tác giả Lê Thị Thu Mận, Tô Thị Thùy Trinh và cộng sự (Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao) nhằm xác định công thức dinh dưỡng khi áp dụng tưới nhỏ giọt và nồng độ chất kích thích sinh trưởng GA3 và NAA thích hợp cho sự sinh trưởng lan Thạch hộc tía giai đoạn từ 3-9 tháng tuổi.

Thạch hộc tía là một trong những cây dược liệu quý chứa nhiều hoạt chất có hoạt tính sinh học quý như polysacarit, alkaloit, các acid amine, nhiều chất khoáng kali, canxi, magie, mangan, đồng, titan và nhiều nguyên tố vi lượng nên được chú trọng phát triển vùng sản xuất và bảo tồn nguồn gen tại Việt Nam.

Tiếp nối thành công trong việc nghiên cứu sản xuất cây Thạch hộc tía bằng nuôi cấy mô và nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể và dinh dưỡng đến sinh trưởng của lan Thạch hộc tía giai đoạn 0-3 tháng, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao đã chủ trì đề tài “Ảnh hưởng ca công thc phân bón kết hợp tưới nhgit và liều lượng cht kích thích sinh trưởng đến sinh trưởng ca lan Thạch hộc tía (Dendrobium officinale Kimura et Migo) giai đoạn 39 tháng tuiđể đưa ra giải pháp trồng cây lan Thạch hộc tía ở giai đoạn vườn sản xuất (sau nuôi cấy mô).

Đề tài được thực hiện với 02 nội dung: Khảo sát công thức dinh dưỡng thích hợp áp dụng phương pháp tưới nhỏ giọt và khảo sát nồng độ chất kích thích sinh trưởng GA3 và NAA thích hợp cho cây lan Thạch hộc tía giai đoạn từ 3 -9 tháng tuổi.

Nhóm nghiên cứu đã đưa ra công thức dinh dưỡng thích hợp cho sinh trưởng của Thạch hộc tía ở giai đoạn này, trồng theo phương pháp tưới nhỏ giọt, là 80ppm N – 60ppm P - 50ppm K. Sau 6 tháng trồng, cây có tỷ lệ sống đạt 100%, chiều cao trung bình là 145,8mm, đường kính thân đạt 7,7 mm. Số lá trung bình là 12,5 lá, số chồi trung bình là 6,4 chồi/cây, khối lượng tươi 14,1g/cây và khối lượng khô 3,9 g/cây.

Kết hợp GA3 nồng độ 3mg/L và NAA nồng độ 0,5mg/L (phun 1 tuần/lần), sau 6 tháng trồng, cây đạt sinh trưởng tốt nhất: chiều cao trung bình là 185,6 mm, đường kính thân 8,2 mm, số lá 15,4 lá, chiều rộng lá 15,3mm, số chồi 5,7 chồi/cây, khối lượng tươi 15,3 g/cây và khối lượng khô 4,0 g/cây.

Nghiệm thức (80ppm N - 50ppm K)

Nghiệm thức GA3(3mg/l) + NAA (0,5 mg/l)

Nhóm sẽ tiếp tục nghiên cứu chế độ dinh dưỡng, chăm sóc cây Thạch hộc tía ở giai đoạn thu hoạch và bảo quản sau khi thu hoạch để hoàn thiện quy trình chăm sóc cây, từ giai đoạn vườn ươm đến lúc thu hoạch và sau thu hoạch, cho năng suất cao nhất và chất lượng tốt nhất.

H.T (CESTI)

Nguồn: CESTI

Các tin khác: