SpStinet - vwpChiTiet

 

"Lớp tập huấn về sở hữu trí tuệ" dành cho cán bộ mới của các Sở Khoa học và Công nghệ và Cục Sở hữu trí tuệ

Thực hiện chủ trương không ngừng tăng cường năng lực cho hệ thống sở hữu trí tuệ, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã tổ chức "Lớp tập huấn về sở hữu trí tuệ" cho gần 50 cán bộ mới của các Sở Khoa học và Công nghệ và Cục Sở hữu trí tuệ từ ngày 27/8 - 31/8/2012.
  

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Hoàng Văn Tân khẳng định: Thông qua "Lớp tập huấn về sở hữu trí tuệ", Cục hy vọng các cán bộ mới được tuyển dụng vào làm việc trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tại Cục Sở hữu trí tuệ hay các Sở Khoa học và Công nghệ, sẽ được trang bị đầy đủ hơn các kiến thức về tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ cũng như các quy định pháp luật về bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, các vấn đề về quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ v.v. Lớp tập huấn này cũng là diễn đàn để cán bộ của Cục và cán bộ của các Sở Khoa học và Công nghệ trao đổi với nhau các vấn đề về chuyên môn và thực tiễn, góp phần giải quyết tốt nhất các nhu cầu của xã hội đối với vấn đề sở hữu trí tuệ cũng như thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ của Cục và các Sở Khoa học và Công nghệ.

Lớp tập huấn được thiết kế với 12 chuyên đề, về cơ bản bao quát toàn bộ các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ như hệ thống pháp luật, hệ thống quản lý, hệ thống thông tin sở hữu trí tuệ, các kỹ năng về soạn thảo, xem xét đơn đăng ký các đối tượng sở hữu công nghiệp v.v. Các nội dung trên được các giảng viên là những cán bộ có kinh nghiệm của Cục Sở hữu trí tuệ truyền đạt và trao đổi, thảo luận cùng các học viên.

Kết thúc lớp tập huấn, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Hoàng Văn Tân đã trao Chứng chỉ cho các học viên hoàn thành chương trình đào tạo.
 
Nguồn:  Cục Sở hữu trí tuệ

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả